86.htm  PROJELER
 • Soykütüğü Ve Ön Soykütüğü Projesi

  Soy Kütüğü: Yetiştirme(ebeveyn bilgileri) ve verim kayıtları tutulan işletmelerde, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan sistemdir. Soy bilgileri, ıslaha konu olabilecek özellik ve bilgiler(süt verimi, doğum ağırlığı, dönemsel canlı ağırlık kontrolleri vb.) Üreme bilgileri, sürüden ayrılma, veri tabanı oluşturulması, verilerin depolanması, değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması ıslah programı ile damızlık verilmesi çalışmalarını kapsar. Hayvan yetiştiriciliğinde verimin artırılması kapsamında hayata geçirilen soy kütüğü projesini Malatya ilimizde de uygulanmaya başladık.

  .......

 • Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi

  ...

  .......

  Erasmus Projesi

  ...

  .......

  PROJELER
 • Soykütüğü Projesi

  Soykütüğü ve Önsoykütüğü Projesi

  [detay]
 • ERASMUS PROJESİ

  Erasmus Plus Projesi ... [detay]

 • Islah Projesi

  Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi

  [detay]
  GALERİ