cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Aylar İşlemler

Ocak 
 • Birçok yerlerde hayvanlar ahırda olduğu için ahırların bakımı önemlidir. Ahırlar temizlenmeli, havalandırmalı, hastalıklarla mücadele için önlemler alınmalıdır.
 • Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenmeli, zararlılarla mücadele edilmeli ve havalar temiz tutulmalıdır.
 • Doğum hazırlıklarına başlanır.
 • Bazı ılık bölgelerde hayvanlar meralarda otlatılır.
 • Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır.

Şubat 
 • Hayvanlar ahırda olduklarından temizlik ve dezenfeksiyona önem verilir
 • Çeşitli yemlerle hayvanlar ahır beslemesine tabi tutulur. Çeşitli bakım işleri yapılır.
 • Doğumlar başladığından gerekli tedbirler alınır. Yavrular için özel bakım ve besleme yapılır.
 • Havanın uygun olduğu günlerde hayvanlar meraya çıkarılır
 • Hayvan hastalık ve zararlarına karşı koruyucu aşılar ve ilaçlar uygulanır.

Mart 
 • Bazı bölgelerde hayvanlar meraya çıktıklarından ahır işleri yavaşlar. Ancak Doğu Anadolu Bölgelerinde ahır temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon işler devam eder.
 • Meraya çıkarılmış hayvanlara da ek yemler verilir. Diğer ahırda bulunan hayvanların yemlenmesi ve bakım işleri yapılır.
 • Devam eden doğum işleri ile ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Bazı bölgelerde meralarda otlatma başladığından meraların ıslah çalışmaları yapılır. Özellikle nöbetleşe otlatma yapmakla meraları korunduğu gibi daha uzun süre faydalanılabilir.
 • İlkbahar mevsimi ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıklar ile diğer zararlılara karşı koruyucu aşı ve mücadele yapılır.

Nisan 
 • Ahırlarda gerekli bakım işleri, temizlik ve dezenfeksiyon devam eder.
 • Bazı bölgelerde hayvanlar merada yeteri kadar yem budamadıklarından ahır beslemesi devam eder. Ay sonuna doğru ılık bölgelerde bakım yapılır.
 • Doğumlar bu ayda devam edeceğinden, gerekli tedbirler alınmalı, hazırlıklı olunmalıdır.
 • Mera ıslahları yapılır. Meralarda otlatma münavebeli olmalıdır. Bazı bölgelerde yeni mera tesislerine başlanır.
 • Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı koruycu aşılar ve önleyici ilaçlar kullanılır.

Mayıs 
 • Ahır işleri ay boyunca devam eder.
 • Bazı serin bölgelerde henüz meraların yetersizliğinden yem takviyesi olarak ahır besisi yapılır. Hayvanlarda kırkım yapılır.
 • Doğumlar kısmen azalmakla beraber bazı bölgelerde devam eder.
 • Mera ıslahları yapılır. Ve dışarda otlatma bütün bölgelerimizde devam eder.
 • Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele yapılır.

Haziran 
 • Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ ve yonca verilir. Kırkım devam eder.
 • Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
 • Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanması devam eder.
 • Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.

Temmuz
 • Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
 • Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
 • İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır.
 • Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir.
 • Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.

Ağustos
 • Hayvanların meralarda yeteri yem bulamamaları sebebiyle takviye yemleme yapılır. Koyunlarda kırkım devam eder. Ahır besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca yeşil yem verilmelidir.
 • Küçük ve büyük baş hayvanlar çiftleştirilir.
 • Yem bitkilerinin ve çayırların hasadı, kurutulması, balyalanması ve depolanmasına devam edilir.
 • Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.

Eylül 
 • Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir.
 • Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi bakım işleri ay boyunca devam eder.
 • Koç katımına devam edilir.
 • Meralarda otlatmaya bazı bölgelerde devam edilir. Çayırlıklar ve yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajına başlanır.
 • e)Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele devam edilir.

Ekim 
 • Hayvanların ahırlarda havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon ve badanalama devam eder. Onarımları yapılır.
 • Hayvanların yemlemelerine çeşitli yemler üzerinden devam edilir. Ve yeşil yemlerin sağmal ineklere verilmesine çalışılır.
 • Bazı otlu meralarda otlatma devam eder. Bazı bölgelerde yem bitkileri hasadı yapılır. Silaj işleri yürütülür.
 • Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele yapılır.

Kasım 
 • Ahır ve ağıllarda onarım ve bakım yapılır.
 • Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenirler. Bazı yerlerde meralarda otlatma yapılabilir.
 • Bazı ılık bölgelerde yem bitkilerinin son hasatları yapılır.
 • Hayvan hastalıkları ile mücadeleye devam edilir.

Aralık 
 • Ahır ve ağıllarda bakım işlerine devam edilir.
 • Çeşitli yemlerle hayvanlar ahırlarda beslenir. Ilık bölgelerde hayvanlar meraya çıkarılabilir. Ahırlarda silaj yemleri kullanılmaya başlanır Pancar küspeleri özellikle süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Gebe hayvanlara özel yemleme uygulanır.
 • Erken doğumlar için gerekli hazırlıklar yapılır.
 • Çeşitli hayvan hastalık ve ahır zararlıları ile mücadele edilir.

Anasayfa

Projeler

Basın

İletişim